Gravesøknader i Holmestrand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Holmestrand kommune

Graving i Holmestrand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nykommune2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/463 542021 Ekeberg Park Gravearbeid Ekebergveien CARL C FON AS 18.10.2019 31.08.2021
20/741 Koldstadjordet 2020 Gravearbeid Gnr/Bnr: 202/6 THOR WIKE & Co AS 05.06.2020 01.07.2021
20/749 Generell Plan for Holmestrand Kommue Arbeidstillatelse Holmestrandgaten NOKAS SERVICE AS 23.03.2020 31.12.2021
20/784 Næskildsgate 2 Gravearbeid Næskilds gate T BERG ANLEGGSTEKNIKK AS 13.05.2020 31.07.2021
20/839 Hvitsten 3018 Gravearbeid Vesthøyveien KJELDAAS AS 28.07.2020 23.09.2021
20/864 Kabelgrøft fiber Gravearbeid Dalsrudåsen ISACHSEN ANLEGG AS 01.10.2020 31.05.2021
20/885 Wingejordet- Leiligheter Gravearbeid Wingejordet BR. THORKILDSEN AS 05.10.2020 17.05.2021
20/887 Kabelfeil,Grindaveien 7, Hof Eltel-25078484 Gravearbeid Grindaveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 02.10.2020 31.05.2021
20/888 vegrekkverk Gravearbeid Hvittingfossveien VEISIKRING AS 12.10.2020 31.12.2021
20/892 Mistel Park Gravearbeid Eikelund T BERG ANLEGGSTEKNIKK AS 15.10.2020 01.08.2023
20/905 5329 Tandbergåsen Gravearbeid Tandbergåsen KJELDAAS AS 09.11.2020 03.06.2021
20/912 Brannvann til Hof Flerbrukshus Gravearbeid Voldshagan EKTVEDT AS 30.11.2020 31.05.2021
20/914 Ramberg Terrasse 29 Gravearbeid Ramberg terrasse JAR ANLEGG AS 16.11.2020 30.07.2021
20/925 5703 Stokkeveien fordelingsnett Gravearbeid Stokkeveien KJELDAAS AS 04.01.2021 31.05.2021
20/926 1168 - Hanekleiva GS/VA Gravearbeid orhusveien KJELDAAS AS 07.12.2020 16.05.2021
20/929 Kleiverud Skole solsikken Gravearbeid Kleiverudveien OMMEDAL & SØNNER AS 17.12.2020 07.08.2021
20/934 Prestegårdshagen, stenging vei Arbeidstillatelse Hamnehagen THOR WIKE & Co AS 04.01.2021 01.08.2022
21/1 VF 22354 Bølumgata 2 Gravearbeid Lærumveien TOM HVAAL AS 14.01.2021 14.05.2021
21/4 5329 - Tandbergåsen Gravearbeid Gnr/Bnr: 324/6000 KJELDAAS AS 01.02.2021 01.06.2021
21/5 VA Steinset Gravearbeid Kopstadlinna TVEITAN MASKIN & EIENDOM AS 20.01.2021 31.05.2021
21/6 Ringveien, Sande Gravearbeid Ringveien KAARE MORTENSEN AS 15.02.2021 31.05.2021
21/7 KV2068 Wingejordet. Graving langs vei. Br.Thorkildsen-KN Gravearbeid Wingejordet BR. THORKILDSEN AS 01.03.2021 01.05.2021
21/8 Neverveien 18 Gravearbeid Neverveien JAR ANLEGG AS 08.02.2021 31.08.2021
21/9 Bilet 41, Holmestrand Gravearbeid Bilet KAARE MORTENSEN AS 09.02.2021 31.05.2021
21/12 127775 Galleberggata 22, nedkjørt stålmast Gravearbeid Galleberggata TOM HVAAL AS 02.03.2021 14.05.2021
Viser 1 - 25 av 30 1 2 >