Gravesøknader i Holmestrand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Holmestrand kommune

Graving i Holmestrand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nykommune2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/463 542021 Ekeberg Park Gravearbeid Ekebergveien CARL C FON AS 18.10.2019 30.06.2022
20/741 Koldstadjordet 2020 Gravearbeid Gnr/Bnr: 202/6 THOR WIKE & Co AS 05.06.2020 01.07.2022
20/749 Generell Plan for Holmestrand Kommue Arbeidstillatelse Holmestrandgaten NOKAS SERVICE AS 23.03.2020 31.12.2021
20/839 Hvitsten 3018 Gravearbeid Vesthøyveien KJELDAAS AS 28.07.2020 23.09.2021
20/888 vegrekkverk Gravearbeid Hvittingfossveien VEISIKRING AS 12.10.2020 31.12.2021
20/892 Mistel Park Gravearbeid Eikelund T BERG ANLEGGSTEKNIKK AS 15.10.2020 01.08.2023
20/926 1168 - Hanekleiva GS/VA Gravearbeid orhusveien KJELDAAS AS 29.06.2021 30.11.2021
20/934 Prestegårdshagen, stenging vei Arbeidstillatelse Hamnehagen THOR WIKE & Co AS 04.01.2021 01.08.2022
21/7 KV2068 Wingejordet. Graving langs vei. Br.Thorkildsen-KN Gravearbeid Wingejordet BR. THORKILDSEN AS 01.03.2021 01.10.2021
21/32 Bilet sanering VA Gravearbeid Morten Mullers gate, Bilet, Sykehusveien, JB Holtsgate Arne Olav Lund A/S 10.05.2021 01.06.2022
21/36 Kverntangen 48 Gravearbeid Kverntangen JAR ANLEGG AS 26.04.2021 30.09.2021
21/39 Grytebakke, Bonden Gravearbeid Gnr/Bnr: 467/3 HOLLAND BORING AS 01.07.2021 01.11.2021
21/43 217810 Markenrudveien Gravearbeid Markenrudveien BYGG OG MASKIN AS 03.09.2021 01.10.2021
21/47 1176 - VA Vikenveien Gravearbeid Vikeveien KJELDAAS AS 24.05.2021 30.11.2021
21/54 1176 - VA Nedre vei Gravearbeid Nedreveien KJELDAAS AS 07.06.2021 30.11.2021
21/58 1176 Hauganveien Gravearbeid Hauganveien KJELDAAS AS 14.06.2021 30.11.2021
21/59 Olav Duuns vei VA grøft Gravearbeid Olav Duuns vei ISACHSEN ANLEGG AS 21.06.2021 31.12.2022
21/60 Skogfaret -Løkkeveien -VA grøft Gravearbeid Løkkeveien ISACHSEN ANLEGG AS 21.06.2021 31.12.2022
21/69 1186 - Sentrum skolene Sande Gravearbeid Kirkesanger Pedersens vei KJELDAAS AS 26.07.2021 20.08.2023
21/70 1176 - VA Kopstadlinna Gravearbeid Vikeveien KJELDAAS AS 09.08.2021 30.09.2021
21/71 5700/09 - Ny vannledning Gravearbeid Eikelikollen, Ringveien KJELDAAS AS 09.08.2021 31.12.2021
21/72 Industrisvingen 6 Gravearbeid Industrisvingen TOM HVAAL AS 18.08.2021 15.10.2021
21/74 skafjellveien Gravearbeid Skafjellveien KAARE MORTENSEN AS 17.08.2021 08.10.2021
21/75 217812 Fløyveien VK Gravearbeid Fløyveien BYGG OG MASKIN AS 24.08.2021 30.09.2021
21/76 5700/39 - Tordenskjoldsgate Gravearbeid Tordenskjoldsgate KJELDAAS AS 30.08.2021 30.09.2021
Viser 1 - 25 av 29 1 2 >