Gravesøknader i Holmestrand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Holmestrand kommune

Graving i Holmestrand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nykommune2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/463
Entreprenør CARL C FON AS
Start 18.10.2019
Slutt 30.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ekebergveien 1 -12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.10.2019
Tittel 542021 Ekeberg Park
Byggherre
Organisasjon: TRYSILHUS AS (orgnr.: 957434630)
Kontaktperson: Thomas Stryken (tlf.: 90557408)