Gravesøknader i Holmestrand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Holmestrand kommune

Graving i Holmestrand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nykommune2020.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/926
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 29.06.2021
Slutt 30.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier orhusveien 10
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.12.2020
Tittel 1168 - Hanekleiva GS/VA
Byggherre
Organisasjon: HOLMESTRAND KOMMUNE (orgnr.: 917151229)
Kontaktperson: Truls Bølgen (tlf.: 906 97 961)
Stedsansvarlig
Magnus Næss (tlf.: 46473230)
Ansvarshavende
Leif Refsdal (tlf.: 99001220)