Gravesøknader i Holmestrand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Holmestrand kommune

Graving i Holmestrand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.holmestrand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/62
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 18.09.2023
Slutt 31.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Fossveien 3 -95
Bjørnefaret 9B -20A
Harestien 1 -100
Rådyrstien 1 -100
Beverstien 1 -19
Elgfaret 1 -4
Mikkel Revs vei 1 -4
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.09.2023
Tittel 605000 - 010 VL Fossveien
Byggherre
Organisasjon: HOLMESTRAND KOMMUNE (orgnr.: 917151229)
Kontaktperson: Morten Rygh (tlf.: 40912754)
Stedsansvarlig
Ole Steffen Andersen (tlf.: 47679080)
Ansvarshavende
Frode Helgerud (tlf.: 97488853)